Historical quotes: THB - EUR

Thai baht Euro

DateValue
Friday, April 20, 20181 THB = 0.026 EUR
Thursday, April 19, 20181 THB = 0.026 EUR
Wednesday, April 18, 20181 THB = 0.026 EUR
Tuesday, April 17, 20181 THB = 0.026 EUR
Monday, April 16, 20181 THB = 0.026 EUR
Sunday, April 15, 20181 THB = 0.026 EUR
Friday, April 13, 20181 THB = 0.026 EUR
Thursday, April 12, 20181 THB = 0.026 EUR
Wednesday, April 11, 20181 THB = 0.026 EUR
Tuesday, April 10, 20181 THB = 0.026 EUR
Monday, April 9, 20181 THB = 0.026 EUR
Sunday, April 8, 20181 THB = 0.026 EUR
Friday, April 6, 20181 THB = 0.026 EUR
Thursday, April 5, 20181 THB = 0.026 EUR
Wednesday, April 4, 20181 THB = 0.026 EUR
Tuesday, April 3, 20181 THB = 0.026 EUR
Monday, April 2, 20181 THB = 0.026 EUR
Sunday, April 1, 20181 THB = 0.026 EUR
Friday, March 30, 20181 THB = 0.026 EUR
Thursday, March 29, 20181 THB = 0.026 EUR
Wednesday, March 28, 20181 THB = 0.026 EUR
Tuesday, March 27, 20181 THB = 0.026 EUR
Monday, March 26, 20181 THB = 0.026 EUR
Sunday, March 25, 20181 THB = 0.026 EUR
Friday, March 23, 20181 THB = 0.026 EUR
Thursday, March 22, 20181 THB = 0.026 EUR
Wednesday, March 21, 20181 THB = 0.026 EUR
Tuesday, March 20, 20181 THB = 0.026 EUR
Monday, March 19, 20181 THB = 0.026 EUR
Sunday, March 18, 20181 THB = 0.026 EUR
Friday, March 16, 20181 THB = 0.026 EUR
Thursday, March 15, 20181 THB = 0.026 EUR
Wednesday, March 14, 20181 THB = 0.026 EUR
Tuesday, March 13, 20181 THB = 0.026 EUR
Monday, March 12, 20181 THB = 0.026 EUR
Friday, March 9, 20181 THB = 0.026 EUR
Thursday, March 8, 20181 THB = 0.026 EUR
Wednesday, March 7, 20181 THB = 0.026 EUR
Tuesday, March 6, 20181 THB = 0.026 EUR
Monday, March 5, 20181 THB = 0.026 EUR
Friday, March 2, 20181 THB = 0.026 EUR
Thursday, March 1, 20181 THB = 0.026 EUR
Wednesday, February 28, 20181 THB = 0.026 EUR
Tuesday, February 27, 20181 THB = 0.026 EUR
Monday, February 26, 20181 THB = 0.026 EUR
Friday, February 23, 20181 THB = 0.026 EUR
Thursday, February 22, 20181 THB = 0.026 EUR
Wednesday, February 21, 20181 THB = 0.026 EUR
Tuesday, February 20, 20181 THB = 0.026 EUR
Monday, February 19, 20181 THB = 0.026 EUR