Historical quotes: THB - EUR

Thai baht Euro

DateValue
Monday, January 22, 20181 THB = 0.026 EUR
Sunday, January 21, 20181 THB = 0.026 EUR
Friday, January 19, 20181 THB = 0.026 EUR
Thursday, January 18, 20181 THB = 0.026 EUR
Wednesday, January 17, 20181 THB = 0.026 EUR
Tuesday, January 16, 20181 THB = 0.026 EUR
Monday, January 15, 20181 THB = 0.026 EUR
Sunday, January 14, 20181 THB = 0.026 EUR
Friday, January 12, 20181 THB = 0.026 EUR
Thursday, January 11, 20181 THB = 0.026 EUR
Wednesday, January 10, 20181 THB = 0.026 EUR
Tuesday, January 9, 20181 THB = 0.026 EUR
Monday, January 8, 20181 THB = 0.026 EUR
Sunday, January 7, 20181 THB = 0.026 EUR
Friday, January 5, 20181 THB = 0.026 EUR
Thursday, January 4, 20181 THB = 0.026 EUR
Wednesday, January 3, 20181 THB = 0.026 EUR
Tuesday, January 2, 20181 THB = 0.026 EUR
Monday, January 1, 20181 THB = 0.026 EUR
Sunday, December 31, 20171 THB = 0.026 EUR
Friday, December 29, 20171 THB = 0.026 EUR
Thursday, December 28, 20171 THB = 0.026 EUR
Wednesday, December 27, 20171 THB = 0.026 EUR
Tuesday, December 26, 20171 THB = 0.026 EUR
Monday, December 25, 20171 THB = 0.026 EUR
Friday, December 22, 20171 THB = 0.026 EUR
Thursday, December 21, 20171 THB = 0.026 EUR
Wednesday, December 20, 20171 THB = 0.026 EUR
Tuesday, December 19, 20171 THB = 0.026 EUR
Monday, December 18, 20171 THB = 0.026 EUR
Sunday, December 17, 20171 THB = 0.026 EUR
Friday, December 15, 20171 THB = 0.026 EUR
Thursday, December 14, 20171 THB = 0.026 EUR
Wednesday, December 13, 20171 THB = 0.026 EUR
Tuesday, December 12, 20171 THB = 0.026 EUR
Monday, December 11, 20171 THB = 0.026 EUR
Sunday, December 10, 20171 THB = 0.026 EUR
Friday, December 8, 20171 THB = 0.026 EUR
Thursday, December 7, 20171 THB = 0.026 EUR
Wednesday, December 6, 20171 THB = 0.026 EUR
Tuesday, December 5, 20171 THB = 0.026 EUR
Monday, December 4, 20171 THB = 0.026 EUR
Sunday, December 3, 20171 THB = 0.026 EUR
Friday, December 1, 20171 THB = 0.026 EUR
Thursday, November 30, 20171 THB = 0.026 EUR
Wednesday, November 29, 20171 THB = 0.026 EUR
Tuesday, November 28, 20171 THB = 0.026 EUR
Monday, November 27, 20171 THB = 0.026 EUR
Sunday, November 26, 20171 THB = 0.026 EUR
Friday, November 24, 20171 THB = 0.026 EUR